شما اینجا هستید   |

    اقتصادی : افزایش کمک هزینه و مستمری معلولان بزرگترین دستاورد مجلس در حوزه اجتماعی بوده است
سکینه الماسی

دکتر سکینه الماسی در همایش تجارب آموخته سازمان‌های مردم نهاد در حوزه معلولان افزود: افزایش کمک هزینه و مستمری معلولان بزرگترین دستاورد مجلس در حوزه اجتماعی بوده است. در مورد این لایحه نیز این آمادگی در مجلس وجود داشت تا لایحه با رای بالایی تصویب شود و سپس به جزییات آن بپردازیم.

وی در ادامه تصریح کرد: قبول دارم که مجلس نظارت کافی را آن چنان که مدنظر معلولان است انجام نداده اما اگر در حوزه معلولان مطالبه‌گری وجود نداشته باشد اتفاقی نخواهد افتاد.

در بخش دیگری از این همایش زهرا ساعی با اشاره به جلسات متعدد نمایندگان مجلس و نمایندگان معلولان برای لایحه حمایت از حقوق معلولان گفت: لایحه مصوب سال ۸۳ کاستی هایی داشت به همین دلیل وظیفه خود دانستیم تا این کاستی ها را تکمیل کنیم و برای تک تک وزارتخانه های مرتبط با حوزه معلولان وظایفی را تعیین کنیم.

وی در ادامه با تکید بر اینکه وظیفه نظارتی در لایحه جدید مورد توجه قرار گرفته است اظهار کرد: درخواست کردیم تا با بررسی خارج از نوبت لایحه حمایت از حقوق معلولان قبل از تصویب بودجه سال ۹۷ این جزییات این لایحه را بررسی کنیم.

به گزارش ایسنا؛ این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: تقاضا می کنم با تشکیل شبکه های مردم‌نهاد  در تمام‌حوزه ها مشکلات معلولان را پیگیری کنیم. مراجعات زیادی وجود دارد ولی اگر در قالبNGO ها نمایندگان با افراد شاخص حوزه معلولان ارتباط داشته باشند بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد.

به اشتراک بگذارید : | | |