شما اینجا هستید   |

    اقتصادی : تفریغ بودجه سال ۹۶ با حضور نمایندگان دیوان محاسبات بررسی شد
تفریغ بودجه سال ۹۶ با حضور نمایندگان دیوان محاسبات بررسی شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در جلسه امروز این کمیسیون گزارش دیوان محاسابت درباره تفریغ بودجه سال ۹۶ کل کشور در حوزه وزارت نفت بررسی شد.

سکینه الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی، اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۶ کل کشور در حوزه وزارت نفت در این جلسه با حضور نمایندگان دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: بخشی از این گزارش در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مابقی آن به جلسات آتی کمیسیون انرژی موکول شد.

به اشتراک بگذارید : | | |