شما اینجا هستید   |

    سیاسی : حضور سکینه الماسی در کنفرانس برابری جنسیتی در مقر سازمان ملل

نمایندگان پارلمان ایران برای حضور در جلسات سازمان ملل به نیویورک سفر کردند.

دکتر سکینه الماسی و فریده اولادقباد نمایندگان ایران در کنفرانس سرمایه گذاری برابری جنسیتی در مقر سازمان ملل هستند.

شصت و سومین نشست پارلمانی مقام روز زن در حالی در نیویورک برگزار می شود که سکینه الماسی و فریده اولادقباد به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی ایران در این کنفرانس حاضر شده اند.

موضوع این نشست پارلمانی، سرمایه گذاری در برابری جنسیتی: نقش پارلمان ها در تضمین جهت گیری حمایت اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت ها برای حمایت از زنان و دختران است.

به اشتراک بگذارید : | | |