شما اینجا هستید   |

دراین نشست امام جمعه و رئیس مجمع مشورتی شهرستان کنگان، هر دو ضمن ارائه گزارشهای مفصل از جلسات مستمر سال ۹۶ جامعه اهل سنت با خانم دکتر الماسی ، نتیجه اقدامات انجام شده در راستای حل مشکل اشتغال جوانان و مشکل معیشتی ملوانان و صیادان و غیره را قابل قبول دانستند و ضمن حمایت از سیاست و عملکرد نماینده محترم ، بر ادامه این روند در سطح وسیع و همه جانبه در سال ۹۷ تا فائق آمدن بر مشکلات پافشاری شد .

در این جلسه بر ضرورت حفظ وحدت ، بعنوان محور اصلی و اساسی تاکید شد . همچنین از هماهنگی بسیار خوبی که بین دستگاههای اداری ، بخصوص نماینده مجلس ،  فرماندار محترم و شورای شهر وجود دارد تقدیرگردید .

در پایان به رسم یادبود و تشکر از خدمات خانم دکتر الماسی، یک جلدکلام الله مجید، توسط امام جمعه اهل سنت کنگان اهدا شد .

 

 

به اشتراک بگذارید : | | |