شما اینجا هستید   |

    برچسب: استاندار بوشهر

استاندار بوشهر

استانداری بوشهر در ارتقای بیمارستان کنگان همت بیشتری کند
1398-06-25

نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: کنگان مرکز جنوب استان بوشهر است بنابراین استاندار در ارتقای بیمارستان کنگان همت بیشتری کند.

روند اجرایی پروژه‌های عمرانی جنوب استان بوشهر تسریع شود
1398-06-24

نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: روند اجرایی پروژه‌های عمرانی جنوب استان بوشهر تسریع شود.

اعتبار تکمیل طرح‌های راهسازی جنوب استان بوشهر تامین شود
1397-06-05

نماینده شهرستان‌های جم، عسلویه، کنگان و دیر در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبار تکمیل طرح‌های راهسازی جنوب استان بوشهر تامین شود.