شما اینجا هستید   |

    برچسب: برادران اهل سنت

برادران اهل سنت

نشست دکتر سکینه الماسی با برادران اهل سنت کنگان
۱۳۹۷-۰۱-۰۸

نشست دکتر سکینه الماسی با برادران اهل سنت کنگان برگزار گردید و بر لزوم حفظ وحدت شیعه و سنی تاکید شد.