شما اینجا هستید   |

    برچسب: توانمند سازی آموزش

توانمند سازی آموزش

دوره آموزشی و توانمندسازی نیروهای بومی جنوب استان بوشهر آغاز شد
1396-10-11

دوره آموزشی و توانمند سازی نیروهای بومی جنوب استان در شهرستان کنگان از توابع استان بوشهر آغاز شد.