شما اینجا هستید   |

    برچسب: دوره آموزشی

دوره آموزشی

دوره آموزشی و توانمندسازی نیروهای بومی جنوب استان بوشهر آغاز شد
۱۳۹۶-۱۰-۱۱

دوره آموزشی و توانمند سازی نیروهای بومی جنوب استان در شهرستان کنگان از توابع استان بوشهر آغاز شد.