شما اینجا هستید   |

    برچسب: دکتر حسن روحانی

دکتر حسن روحانی

گزارش کامل دکتر سکینه الماسی از سفر یک روزه رئیس جمهور به جنوب استان بوشهر
۱۳۹۷-۰۶-۱۵

دکتر حسن روحانی در سفر یک روزه خود به جنوب استان بوشهر چند پروژه را افتتاح کرد.