شما اینجا هستید   |

    برچسب: روابط عمومی دفتر دکتر سکینه الماسی

روابط عمومی دفتر دکتر سکینه الماسی

دفتر ارتباطات مردمی و اطلاع رسانی دکتر سکینه الماسی بیانیه داد
۱۳۹۶-۰۸-۲۸

در روزها و هفته های گذشته شایعاتی بی اساس و به دور از واقعیت در فضای مجازی و محافل غیر رسمی، پروژه ی مذموم دیگری در راستای تخریب نماینده حوزه جنوبی استان بوشهر دست به دست می گردد، بدین مضمون که سکینه الماسی در حال رایزنی و مذاکره با مدیران مربوطه جهت انتزاع شهرستان دیر از حوزه جنوبی استان و تشکیل دو حوزه مجزای “دشتی و دیر” و “کنگان، جم و عسلویه ” می باشد.