شما اینجا هستید   |

    برچسب: سازمان ممل

سازمان ممل

حضور سکینه الماسی در کنفرانس برابری جنسیتی در مقر سازمان ملل
1397-12-21

دکتر سکینه الماسی و فریده اولادقباد نمایندگان ایران در کنفرانس سرمایه گذاری برابری جنسیتی در مقر سازمان ملل هستند.