شما اینجا هستید   |

    برچسب: سپاه پاسداران

سپاه پاسداران

ترامپ با تروریست نامیدن سپاه چهره زشت دموکراسی آمریکایی را به نمایش گذاشت
۱۳۹۸-۰۱-۲۰

نماینده مردم بوشهر در مجلس گفت: هیات حاکمه آمریکا با این رفتارهای غیر قانونی و نادرست، چهره زشت دموکراسی آمریکایی را بیش از گذشته به جهان نمایش می دهد.