شما اینجا هستید   |

    برچسب: نماینده مجلس

نماینده مجلس

کدام نماینده را برای مجلس می‌خواهیم؟
1398-10-08

هم اکنون نیز خانم الماسی می شناسیم که بر منافع جزیی مردم یک منطقه خاص از استان توجه دارد و همه چیز را برای مردم خویش می خواهد و حتی حاضر است مصالح و توسعه استان را فدای منافع مردمش کند.