امروز: سه شنبه - 1 خرداد 1403

نیروهای قراردادی در روزگار سخت جنگ اقتصادی شایسته بیشترین حمایت‌ها هستند

دکتر الماسی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: نیروهایی که در این روزگار سخت جنگ اقتصادی همچون رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس در حال جهاد مقدس اقتصادی، شکوفایی کشور و چرخیدن چرخ اقتصادی توسعه مملکت هستند شایسته بیشترین حمایت ها هستند.