شما اینجا هستید   |

    برچسب: پایتخت انرژی ایران

پایتخت انرژی ایران

گزارش کامل دکتر سکینه الماسی از سفر یک روزه رئیس جمهور به جنوب استان بوشهر
1397-06-15

دکتر حسن روحانی در سفر یک روزه خود به جنوب استان بوشهر چند پروژه را افتتاح کرد.