شما اینجا هستید   |

    برچسب: پلایشگاه گاز فجر جم

پلایشگاه گاز فجر جم

انتقاد شدید دکتر سکینه الماسی از روابط عمومی شرکت فجر جم
۱۳۹۶-۰۹-۰۹

با اجرای برنامه مسوولیت‌های اجتماعی در شرکت پالایش گازفجرجم ، این شرکت نیازمند اعتماد سازی در روابط عمومی خود با محیط پیرامون است.