شما اینجا هستید   |

    برچسب: چارس جنوبی

چارس جنوبی

منطقه ویژه پارس در توسعه جنگل کاری شفاف عمل نمی کند
1397-06-27

نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی نسبت به اجرای فنی و تعهدات مالی خود در پروژه توسعه فضای سبز در شهرستان های جنوبی پیرامونی این تاسیسات شفاف عمل نمی کند.